Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Kalite

Kriminal Daire Başkanlığı

KALİTE VE PERFORMANS YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında, Türk Polis Teşkilatının adli kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak yürütülen faaliyetler sonucunda; Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlükleri’nde kalite yönetim sistemi kurulması için 2007 yılında Daire Başkanlığımıza bağlı “Kalite ve Performans Yönetimi Şube Müdürlüğü” kurulmuştur.
Kalite ve Performans Yönetimi Şube Müdürlüğü ulusal ve uluslararası standartlarda, Daire Başkanlığımıza bağlı birimlerde uygulanan kalite standartlarının yerine getirilmesini sağlamak ve bu standartların denetleyicisi kurumlar ile kurumumuz arasındaki ilişkileri koordine etmektedir. Ayrıca Olay Yeri İnceleme ve KPL Müdürlüklerinde verilen hizmetin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve personel performansının değerlendirilebilmesine imkan verecek TÜBİTAK KAMAG-1007 Arge projesinde birimler arasında koordinasyonu sağlamaktadır.
Ayrıca Şubemiz, yıllık olarak düzenlendiği Hizmet ve Personel Memnuniyet anketleriyle de verilen hizmetin daha etkin hale getirilmesinde üst yönetimi bilgilendirmektedir.

Faaliyet Gösterilen Konular

Daire Başkanlığımızın faaliyet ve hizmetlerine yönelik Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında;

​   ·  Laboratuvar Müdürlükleri ve Başkanlık Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı’nda, TS EN ISO/IEC 17025 standardı gerekleri kapsamında akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve ilgili akreditasyonu tüm laboratuvarlarımıza yaygınlaştırmak,​

    ·​   Başkanlığımıza bağlı birimlere uygulanabilecek diğer ulusal ve uluslararası standartların incelenerek bu alanlarda akreditasyonu sağlamak.​

Başkanlığımıza bağlı birimlerde (KPL Müdürlükleri ile İl Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinde) Performans Yönetimine ilişkin çalışmalarda ise;
  • Daire Başkanlığına bağlı birimlerde (KPL Müdürlükleri ile İl Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinde) hizmete ilişkin performans yönetimine imkan tanıyan çalışmaları yürütebilmek amacıyla TÜBİTAK tarafından desteklenen “Kriminal Laboratuar Hizmetleri için Elektronik Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Organizasyon Yapılandırması” isimli proje çalışmalarını yürütmekte ve konularla ilgili bilgi ve belgeleri dosyalamaktadır. 
Başkanlığımıza bağlı birimlerde Stratejik Yönetime ilişkin çalışmalarda ise; 
  • Stratejik Yönetim Büro Amirliği: Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Planında yer alacak hedef ve stratejilerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmaları koordine ederek hazırlamak, ilgili plan çerçevesinde Daire Başkanlığının hedeflerine ulaşma düzeyini gösteren verileri toplamak, performans programı ve faaliyet raporunun hazırlamasını koordine etmek.

​ 
​​​​
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma - Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Polis Radyosu