Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Katem

Kriminal Daire Başkanlığı

KRİMİNAL ARAŞTIRMA VE TEKNİK İNCELEMELER EĞİTİM (KATEM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Suç ve suçlularla mücadelede adli bilimlerin yeri ve önemi her geçen gün katlanarak artmaktadır. Pozitif bilimlerin, adli soruşturmalarda etkin bir şekilde kullanılması soruşturma ve yargılama süreçlerini olumlu yönde etkilemekte ve adaletin tecellisine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Kriminal Daire Başkanlığı bu bilinç ve sorumlulukla, mevcut insan kaynaklarını ve teknolojik alt yapısını etkin bir şekilde kullanmak suretiyle suçla mücadeledeki azmini kararlılıkla sürdürmektedir.
 
Kriminal Araştırma ve Teknik İncelemeler Eğitim Şube Müdürlüğü (KATEM), Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan, olay yeri inceleme ve kriminalistik alanlarında eğitim faaliyetleri yürüten eğitim birimidir. Meydana gelen bir suç sonrasında olay yeri incelemesi ile başlayıp laboratuvar incelemelerine kadar devam eden süreçte görev yapan uzmanların temel ve geliştirme eğitimleri modern eğitim yöntemleriyle sürdürülmektedir.
 
Adli Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan Uluslararası eğitim işbirliğinin etkili ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu amaç doğrultusunda 2005 yılından itibaren toplam 28 ülkeye 190 kurs verilmiş olup, bu eğitimlere 1913 yabancı personel iştirak etmiştir. AGİT, UNODC, İİT ve TİKA gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen eğitimler ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yürütülmektedir.
 
Şubemiz bünyesinde, eğitim hizmetlerinin tek bir elden yürütülmesini sağlayarak, Daire Başkanlığımıza bağlı birimlerde görev yapan personelimizin dünya standartlarında, kaliteli hizmet vermelerini geçekleştirmek amacına hizmet edilmektedir. Söz konusu eğitim merkezinde; adli olaylarda olay yerinin incelenmesi, olay yerinden elde edilen bulguların analizi ile diğer adli bilimler alanında ulusal ve uluslararası kapsamda temel ve ileri düzey eğitimler gerçekleştirilmektedir.
 
Uluslararası eğitimler; ülkemiz ile ikili güvenlik işbirliği anlaşması imzalayan ülkelerin kanun uygulayıcısı birimlerine yönelik olarak düzenlenmektedir
 

Türkiye’nin taraf olduğu çok uluslu kuruluş ve organizasyonlar ile ülkemizin güvenlik işbirliği anlaşması imzaladığı ülkelerin kanun uygulayıcı birimlerine yönelik eğitim programları ile beraber konferans ve seminerlerde düzenlenmektedir.

 
 • YABANCI POLİS TEŞKİLATLARINA VERİLEN EĞİTİMLER
 
·       AZERBAYCAN
·       MAKEDONYA
·       K.K.T.C.
·       KOSOVA
·       KARADAĞ
·       SUDAN
·       FİLİSTİN
·       KIRGIZİSTAN
·       CEZAYİR
·       ​GAMBİA​
·       ÜRDÜN​ 
·       TÜRKMENİSTAN
·       AFGANİSTAN
·       FİLDİŞİ SAHİLİ
·       KAZAKİSTAN
·       MALDİVLER​
·       MOLDOVA
·       SUUDİ ARABİSTAN
·       IRAK
·       BOSNA-HERSEK​ 
·       ÖZBEKİSTAN
·       LİBYA
·       PAKİSTAN
·       TUNUS
·       TANZANYA
·       TACİKİSTAN​
·  ​    ARNAVUTLUK
 
 
·  Operasyon Amaçlı Patlayıcı Madde Kullanım
   Teknikleri Kursu
·  El Yapımı Bombalarda Ateşleme Sistemleri
·  Pa​tlama Sonrası İnceleme Kursu
·  El Yapımı Bombalara Karşı Temel Eğitim Kursu
·  Adli Görüntü İncelemeleri Temel Eğitimi
·  Atışın Yeniden Yapılandırılması
·  Kan Serpintilerinin Seyir Analizi
·  Olay Yeri İnceleme Temel Eğitim Kursu
·  Parmak İzi Geliştirme Laboratuvar Temel Eğitimi
·  Temel Parmak İzi Kursu
·  Temel Adli Balistik İncelemeleri
·  Baskı Teknikleri
·  Güvenli Belgelerin İncelenmesi
·  Temel Şüpheli Belgeler İnceleme Eğitimi
·  Karışık örneklerden DNA izolasyonu (Cinsel saldırı
   olayları) PCR,PCR, Ürünlerinin Elektroforezi ve
   Karışık Sonuçların Değerlendirilmesi
·  Kemik ve Diş örneklerinden DNA izolasyonu PCR,
   PCR, Ürünlerinin Elektroforezi ve Sonuçların
   Değerlendirilmesi.
·  Bulguların İncelenmesi ve Örnek Alınması Eğitimi
·  PCR, Elektroforez ve Sonuçların Değerlendirilmesi
·  Rutin Örneklerden DNA İzolasyonu
·  Alet İzi İzi İncelemesi Eğitimi
·  Araç Listik İzi İnceleme Eğitimi
·  Araç Seri Numaraları ve Araçların
   Kimliklendirilmesi Eğitimi
·  İki Boyutlu Ayakkabı İzi İnceleme Eğitimi
·  Üç Boyutlu Ayakkabi İzi İnceleme Eğitimi
·  Ayyakkabı İzi İnceleme Eğitimi
·  Temel Adli İz İnceleme Eğitimi
·  Seri Numara İnceleme Eğitimi
·  Silah Seri Numara İnceleme Eğitimi
·  Atış Artıkları Analizi ve Atış Mesafesi Tayini
·  Genel Adli Kimyasal İncelemeler/Analizler Temel
   Eğitimi (Boya, Cam, Lif, Toprak, Yangın artıkları
   İncelemeleri )
·  Patlayıcı Maddeler ve Patlama Sonrası Kalıntıları
   Analizleri 
·  Uyuşturucu Madde  Analizleri
·  Temel Adli Bilişim Eğitimi
·  Temel Seviye Adli Görüntü İyileştirme ve Onarma
·  Temel Seviye Montaj ve Kurgu Tespiti
·  Temel Seviye Görüntü Karşılaştırma
·  ​Adli Ses ve Konuşma İncelemeleri Servisleri Temel
   Eğitimi
.  Adli DNA Analizi Eğitimi
.  Temel Seviye Adli Görüntüleme Eğitimi

 
 
 
 
 
 
 
 • YURT İÇİNDE PERSONELİMİZE VERİLEN EĞİTİMLER
 


 

 
 •  Adli Görüntüleme Temel Eğitimi                          
 • Adli Görüntü İyileştirme Ve Fotoğraf Karşılaştırma Eğitimi     
 • Felaket Kurbanlarını Kimliklendirme Eğitimi        
 • Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Temel Eğitimi
 • Kimlik Tespit Geliştirme Eğitimi                            
 • Kimlik Tespit Uzmanlık Temel Eğitimi
 • Olay Yeri İnceleme Ve Kimlik Tespit Branş Eğitimi                         
 • Kimlik Tespit Geliştirme Tekamül Eğitimi
 • Kan Serpintilerinin Seyir Analizi Eğitimi          
 • Yangın Sonrası Olay Yeri İnceleme Eğitimi
 • Atışın Yeniden Yapılandırılması Eğitimi           
 • Patlama Sonrası Olay Yeri İnceleme Eğitimi 
 • Kimlik Tespit Uzmanlık Eğitimi                              
 • Olay Yeri İnceleme Uzmanlık Eğitimi                
 • Teknik Görüntüleme Uzmanlık Eğitimi            
 • Vücut İzi Geliştirme Laboratuvarı Uzmanlık Eğitimi  
 • Bomba Uzmanı Temel Eğitim Kursu
 • Patlama Sonrası İnceleme Kursu
 • Operasyonel Amaçlı Patlayıcı Madde Kullanma Teknikleri  Kursu
 • Gelişmiş Ateşleme Sistemleri Kursu
 • İntihar Saldırılarına Karşı Alınabilecek Tedbirler Kursu
 • Kbrn İlk Müdahaleci Semineri
 • Baskı Teknikleri Eğitimi Semineri
 • El Yazısı İncelemesi Eğitimi
 • İmza İncelemeleri Eğitimi Semineri
 • Makine Yazıları Eğitimi Semineri
 • Yeni Tip Türk Pasaportları Eğitimi Semineri
 • Aas Cihazinda Metod Optimizasyonuna Etki Eden Parametreler Kursu
 • Av Tüfeklerinde Atış Mesafesi Tespiti Kursu
 • Boya Analizleri Kursu
 • İleri Derecede Ftır Eğitimi Kursu
 • İleri Düzey Gc-Fıd Kullanımı Kursu
 • İleri Düzey Gc-Msd Kullanımı Kursu
 • Kimyasal Maddelerin Depolanması Kursu
 • Kısa Namlulu Sürgülü Tabancalarda Atış Mesafesi Tespiti
 • Kısa Namlulu Toplu Tabancalarda Silahlarda Atış Mesafesi Tespiti Kursu
 • Laboratuvar Güvenliği Kursu
 • Lif Analizleri Kursu
 • Patlama Sonrası Farklı Ortamlardan Patlayıcı Madde Transferi Kursu
 • Patlayıcı Madde Analizleri Kursu
 • Petrol Türevi Maddelerin Analizleri Kursu
 • Standart Uyuşturucu Madde Çözeltilerinin Hazırlanması Kursu
 • Terör Örgütlerince Kullanılan Patlayıcı Maddeler Kursu
 • Uyuşturucu Maddelerin Spektroskopik Yöntemlerle Nitel Analizi Kursu
 • Uyuşturucu Maddelerin Kromatografik Yöntemlerle Nitel Ve Nicel Analizi Kursu
 • Uyuşturucu Maddelerden Numune Alınması Kursu
 • Uyuşturucu Maddelerle İlgili Yeni Çıkan Kanunlar Bünyesinde Maddelerin Tespiti Ve Raporlanması Kursu
 • Uzun Menzilli Silahlarda Atış Mesafesi Tespiti Kursu
 • Uzun Namlulu Silahlarda Atış Mesafesi Tespiti Kursu
 • Bulgu Kabul Ve Teslim Prosedürleri Semineri
 • İz İnceleme Şube Müdürlüğü İş Akış Eğitimi Kursu
 • Balistik Koruyucu Malzemelerin Tanıtımı Ve Uluslararası Standartları Kursu
 • Ateşli Silahların Bakımı, Mekanik Aksamları Ve Tamiri Kursu
 • Ateşli Silah Markalarının Spesifik Özellikleri Kursu
 • Seyahat Belgeleri Güvenlik Özellikleri Ve Sahtecilik Eğitimi
 • Yazı ve imza sahteciliği ve raporlama tekniği
 • Mürekkep Yaş Tayininde Son Gelişmeler Eğitimi
 • Baskı Teknikleri Eğitimi
 • Atış Artıkları Ve Atış Mesafesi Analizleri Eğitimi
 • Gc-Ms Metod Geliştirme Eğitimi
 • Hplc metod geliştirme eğitimi
 • Rn Güvenliği Eğitimi
 • Patlayıcı Ve Yanıcı Madde Analizleri Eğitimi
 • Uyuşturucu Madde Analizleri Eğitimi
 • Yazı Yaşının Tayini Kursu
 • Baskı Teknikleri Eğitimi Kursu
 • Pasaportların Güvenlik Özellikleri Kursu
 • "Suç Soruşturmaları Ve Yargılama Sürecinde Kriminal Polis Laboratuvarlarının Rolü Ve Önemi - Delilden Sanığa Ulaşılması Hizmetlerinde etkinliğin arttırılması semineri"
 • Antropolojik İnceleme Asistanlık Hazırlık Kursu
 • Balistik İnceleme Asistanlık Hazırlık Kursu
 • Belge İnceleme Asistanlık Hazırlık Kursu
 • Biyolojik İnceleme Asistanlık Hazırlık Kursu
 • Data İnceleme Asistanlık Hazırlık Kursu
 • Görüntü İnceleme Asistanlık Hazırlık Kursu
 • İz İnceleme Asistanlık Hazırlık Kursu
 • Kimyasal İnceleme Asistanlık Hazırlık Kursu
 • Kriminal Branş Kursu -Deneme Süreci Eğitimi
 • Kriminal Branş Kursu
 • Laboratuvar Müdürleri Semineri
 • Ses İnceleme Asistanlık Hazırlık Kursu
 • Uzmanlık Sınav Öncesi Kursu
 • "Ts En Iso/Iec 17025 “Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarinin Yeterliliği İçin Genel Şartlar’’ Standardı İç Denetçi Eğitimi"
 • "Ts En Iso/Iec 17025 “Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarinin Yeterliliği için genel şartlar’’ Standardı Eğitimi"​ 
 
​​​​​​
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma - Yardımlaşma Derneği
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Polis Radyosu