Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Kriminal Uzmanlık Şube Müdürlüğü ​

Kriminal Daire Başkanlığı

KRİMİNAL UZMANLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KPL Müdürlüklerinde verilmekte olan hizmetlerin daha yüksek standartlara çıkartılması, ihtiyaç duyulan çalışmaların planlanması ve projelendirilmesi, Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerinin nitelikli personel, cihaz, malzeme, eğitim ve bütçe planlamalarının hazırlanması ve uygulanması konusundaki gerekli çalışmaların takip ve koordine edilmesi ile görevlidir.

Kriminal Uzmanlık Şube Müdürlüğü;

a) İdari Büro Amirliği,

b) Personel Planlama Büro Amirliği, 

c) Eğitim Planlama Büro Amirliği, 

ç) Uzmanlık İşlemleri Büro Amirliği

d) Lojistik Planlama Büro Amirliği’nden

oluşmaktadır.

Personel Planlama Büro Amirliği;

Kriminal branşında çalışmak üzere seçilecek personel niteliklerinin tespit edilmesi, bu tespitlere uygun personel seçiminin yapılması, Kriminal branşına aktarma, branştan çıkarma veya branştan ayrılma ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, Kriminal branşlı personelin planlanması, Kriminal branşlı personele ait istatistiklerin güncel olarak tutulması ile görevlidir.

Eğitim Planlama Büro Amirliği;

KPL Müdürlüklerinde görevli personele yönelik düzenlenecek eğitim faaliyetlerinin plan ve programının belirlenmesi, hizmetiçi eğitim ve diğer eğitim etkinliklerine katılacak olan personele ilişkin işlemlerin yürütülmesi, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, sempozyum gibi eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi hususunda ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması, Kriminal branş, uzmanlık, asistanlık ve inceleme teknisyenleri ile ilgili sınav, komisyon ve onay işlemlerinin yürütülmesi ile görevlidir.​

Uzmanlık İşlemleri Büro Amirliği; 

Kriminal uzmanlık alanlarına ilişkin bilgi talepleri ve inceleme talepleri ile ilgili koordinasyonun sağlanması, uzmanlık alanlarında ihtiyaç duyulan mukayese materyallerin yetkili mercilerden temin edilmesi, uzmanlık birimlerine ait haftalık, aylık ve yıllık istatistiklerin değerlendirilmesi ile görevlidir.

Lojistik Planlama Büro Amirliği; 

KPL Müdürlüklerindeki tüm teknik cihaz, yazılım, sarf malzeme ve eğitim ihtiyaçlarının ilgili birimlerle koordinasyon kurarak tespit edilmesi, alımı yapılacak malzemelere ilişkin şartnamelerin hazırlanmasının sağlanması, cihaz ve malzemelerin dağıtım planlamalarının yapılması ile görevlidir.​

  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma - Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Polis Radyosu